Vagabunda loirinha levando vara na xoxota sem frescura